ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů:

 • LEXOS s. r. o., se sídlem U Staré trati 1652, 370 11 České Budějovice, IČ: 05335671
 • Alena Čečetková, se sídlem Zavadilka 2544, 370 05 České Budějovice, IČ: 72218631

(dále jen „Správce“) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávají tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Uvedené osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail) budou zpracovávány a následně využívány pouze za účelem evidence přihlášek do jazykových a jiných vzdělávacích kurzů, dále pro komunikaci spojenou s organizací těchto kurzů (např. testování, hodnocení, odměny v soutěžích).

Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 2 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti či e-mailu na adresu: lexos@lexos.cz.

Zpracování osobních údajů bude prováděno výhradně Správcem, resp. jeho proškolenými zaměstnanci. Údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.