Kurzy pro děti

Jazykové kurzy, při kterých se Vaše děti naučí cizí řeč používat aktivně a bez chyb.

 • Výuka v dětských skupinových kurzech angličtiny a němčiny na školní rok 2023/2024 začíná v týdnu od 18. 9. 2023.
 • Maximálně  3 – 6 dětí ve skupině.
 • Rozvrhy jednotlivých kurzů naleznete po kliknutí na vlajku:

         

Ostatní jazyky nabízíme jen formou individuální výuky nebo na míru připraveného skupinového kurzu – domluvíte se s několika přáteli a o náklady na kurz se podělíte.

ANGLIČTINA
Předškoláci až 2. třída ZŠ

 • výuka dle učebnic řady New English Adventure pokrývající úrovně od začátečníků po mírně pokročilé (A0 až A1- dle SERR)
 • seznámení s jazykem, nejběžnější okruhy slovní zásoby
 • základy správné výslovnosti
 • využití her, písniček a videí
 • po absolvování těchto kurzů je možné skládat zkoušku Cambridge English: Starters


3. – 5. třída ZŠ

 • výuka dle učebnic řady Footprints pokrývající úrovně od začátečníků po mírně pokročilé (A0 až A1 dle SERR)
 • Footprins vhodně rozšiřují učivo jednotlivých ročníků ZŠ, díky čemuž si žáci intenzivněji procvičí příslušné gramatické jevy i slovní zásobu
 • intenzivní nácvik aktivního použití jazyka v praktických situacích
 • nácvik správné výslovnosti
 • v konverzačních částech hodin budou využívány autentické doplňující materiály z internetu vybrané dle zájmů této věkové skupiny (písničky, videa apod.)
 • po absolvování těchto kurzů je možné skládat zkoušku Cambridge English: Movers

  

6. – 9. třída ZŠ / odpovídající ročníky 8letých gymnázií

 • výuka dle učebnic řady Wider World pokrývající úrovně od mírně do středně pokročilých (A1 až B1 dle SERR)
 • Wider World vhodně rozšiřují učivo jednotlivých ročníků ZŠ, díky čemuž si žáci intenzivněji procvičí příslušné gramatické jevy i slovní zásobu
 • intenzivní nácvik aktivního použití jazyka v praktických situacích
 • nácvik správné výslovnosti
 • v konverzačních částech hodin budou využívány autentické doplňující materiály z internetu vybrané dle zájmů této věkové skupiny (písničky, videa apod.)
 • po absolvování těchto kurzů je možné skládat zkoušku Cambridge English: Flyers / Cambridge English: KET a Cambridge English: PET

      

Konverzace s rodilou mluvčí (2. stupeň ZŠ / odpovídající ročníky 8letých gymnázií)

 • rozvíjení schopnosti mluvit a rozumět mluvenému slovu
 • rozšíření slovní zásoby a frází
 • nácvik správné výslovnosti
 • využití autentických doplňujících materiálů z internetu vybraných dle zájmů této věkové skupiny (písničky, videa apod.)

NĚMČINA 

Kurzy pro žáky 1. stupně ZŠ

 • výuka dle učebnic řady  Lisa & Co. pokrývající úrovně od začátečníků po mírně pokročilé (A0 až A1 dle SERR)
 • seznámení s jazykem, nejběžnější okruhy slovní zásoby
 • základy správné výslovnosti
 • využití autentických doplňujících materiálů z internetu vybraných dle zájmů této věkové skupiny (písničky, videa apod.)

Kurzy pro žáky 2. stupně ZŠ / odpovídající ročníky 8letých gymnázií

 • výuka dle učebnic řady Beste Freunde pokrývající úrovně od začátečníků po mírně pokročilé (A0 až B1 dle SERR)
 • seznámení s jazykem, nácvik správné výslovnosti
 • intenzivní nácvik aktivního použití jazyka v praktických situacích
 • využití autentických doplňujících materiálů z internetu vybraných dle zájmů této věkové skupiny (písničky, videa apod.)

      

Individuální kurzy

Individuální kurz pro Vaše dítě zajistíme přesně dle Vašich požadavků a potřeb, může vypadat například takto:

Ceník individuálních lekcí:

výuková jednotka český lektor rodilý mluvčí
45 minut      420 Kč     420 Kč
60 minut      560 Kč    560 Kč

 

 • cena individuálních lekcí se může změnit v závislosti na zvoleném jazyce, odborném zaměření kurzu a příp. dojíždění lektora
 • v případě většího objemu výuky či dlouhodobější spolupráce poskytujeme adekvátní slevy