Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, 4letá gymnázia a SŠ pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ.

ROZVRH KURZŮ A ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDE ZVEŘEJNĚN ZAČÁTKEM ZÁŘÍ 2023 – POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘEDBĚŽNOU REZERVACI MÍSTA JIŽ NYNÍ, KONKTAKTUJTE NÁS NA E-MAILU: skola@lexos.cz

český jazyk
matematika

VEŠKERÉ KURZY PROBÍHAJÍ VÝHRADNĚ PREZENČNÍ FORMOU

  • příprava probíhá formou skupinové výuky  – ve skupině je maximálně 8 dětí
  • vyučující kvalifikovaní učitelé SŠ – zkušební komisaři CERMATu
  • součástí výuky je přijímací zkouška nanečisto
  • rodiče jsou průběžně informování na základě výsledků dílčích testů a práce v hodinách
  • 20 x 60 minut výuky z každého předmětu
  • je možno se přihlásit i pouze na jeden z předmětů
  • CENA: 4 500 Kč/ každý předmět / 20 x 60 minut

Kód kurzu: VDM81 KURZ JIŽ PLNĚ OBSAZEN

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na 8letá gymnázia pro žáky 5. tříd. 

Cena za 20 x 60 minut výuky:
4 500,- Kč

Přihláška do tohoto kurzu

intenzita:

termín výuky:

rozvrh:

učebnice:

závěrečný test:

60 minut / týden

od 3. 10. 2022 (20 týdnů)

úterý 16:00 – 17:00 hodin

materiály CERMATu a doplňkové materiály

přijímací zkoušky nanečisto

učebnice:

vyučující:

Mgr. Jana Dočekalová


Kód kurzu: VDC81 KURZ JIŽ PLNĚ OBSAZEN

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na 8letá gymnázia pro žáky 5. tříd. 

Cena za 20 x 60 minut výuky:
4 500,- Kč

Přihláška do tohoto kurzu

intenzita:

termín výuky:

rozvrh:

učebnice:

závěrečný test:

60 minut / týden

od 3. 10. 2022 (20 týdnů)

úterý 17:00 – 18:00 hodin

materiály CERMATu a doplňkové materiály

přijímací zkoušky nanečisto

učebnice:

vyučující:

Mgr. Štěpánka Čoudková


Kód kurzu: VDC41 KURZ JIŽ PLNĚ OBSAZEN

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na 4letá gymnázia a SŠ pro žáky 9. tříd.

Cena za 20 x 60 minut výuky:
4 500,- Kč

Přihláška do tohoto kurzu

intenzita:

termín výuky:

rozvrh:

učebnice:

závěrečný test:

60 minut / týden

od 3. 10. 2022 (20 týdnů)

úterý 16:00 – 17:00 hodin

materiály CERMATu a doplňkové materiály

přijímací zkoušky nanečisto

učebnice:

vyučující:

Mgr. Štěpánka Čoudková


Kód kurzu: VDM42  KURZ JIŽ PLNĚ OBSAZEN

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na 4letá gymnázia a SŠ pro žáky 9. tříd.

Cena za 20 x 60 minut výuky:
4 500,- Kč

Přihláška do tohoto kurzu

intenzita:

termín výuky:

rozvrh:

učebnice:

závěrečný test:

60 minut / týden

od 3. 10. 2022 (20 týdnů)

úterý 15:00 - 16:00 hodin

materiály CERMATu a doplňkové materiály

přijímací zkoušky nanečisto

učebnice:

vyučující:

Mgr. Jana Dočekalová