Přijímací zkoušky z českého jazyka na 8letá gymnázia pro žáky 5. tříd. VDC81 přihláška

  ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA do kurzu pro přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia pro žáky 5. tříd ve školním roce 2023/2024

  Student

  Závazně se přihlašuji do kurzu pro přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia pro žáky 5. tříd ve školním roce 2023/2024.

  kód kurzu: VDC81
  Cena za 1 semestr (20 týdnů)
  4500,- Kč

  V případě odhlášení z kurzu se zavazuji zaplatit tyto stornovací poplatky:
  • 500,- Kč při odhlášení v týdnu před zahájení semestru
  • plnou cenu kurzu při odhlášení po zahájení semestru

  Podmínky výuky:
  Výuka se nekoná ve dnech státních svátků. Jazyková škola má právo neotevřít kurz, jestliže nejsou přihlášeni alespoň 4 studenti. V takovém případě je nabídnuta možnost zapsání do podobného kurzu nebo vrácení kurzovného v plné výši. V ceně kurzu není zahrnuta cena učebnice. Doplňující materiály poskytne jazyková škola.
  V případě absence studenta nevzniká nárok na náhradu či kompenzaci. Pokud se nedostaví žádný ze studentů bez předchozí domluvy, neuskutečněná hodina nebude nahrazena.
  V případě absence lektora škola zajistí odpovídající náhradu. Není-li to možné, bude hodina nahrazena v nejbližším možném termínu. Nenastoupí-li student do 14 dnů po zahájení kurzu, nebo nenavštěvuje-li kurz během semestru po dobu 3 týdnů a osobně se neomluví, může škola obsadit místo v kurzu jiným zájemcem.
  Pokud student nedosáhl plnoletosti, musí být přihláška podepsána rodičem nebo zákonným zástupcem.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů:
  Prohlašuji, že souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl/a v přihlášce, mohou být zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro uvedený účel.
  Zaškrtnutím políčka „ano“ či svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu § 11 Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat.
  Podrobné informace ke zpracování osobních údajů naší společností naleznete na našich webových stránkách v záložce Kontakt.
  ano