Němčina kurz VN51 přihláška

  ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA do jazykového kurzu ve školním roce 2023/2024

  Student

  Závazně se přihlašuji do jazykového kurzu ve školním roce 2023/2024.

  kód kurzu: Němčina VN51
  cena kurzu: 3900,-Kč

  V případě odhlášení z kurzu se zavazuji zaplatit tyto stornovací poplatky:
  • 500,- Kč při odhlášení v týdnu před zahájení semestru
  • plnou cenu kurzu při odhlášení po zahájení semestru

  Podmínky výuky:

  Výuka se nekoná ve dnech státních svátků. Jazyková škola má právo neotevřít kurz, jestliže nejsou přihlášeni alespoň 4 studenti. V takovém případě je nabídnuta možnost zapsání do podobného kurzu nebo vrácení kurzovného v plné výši. V ceně kurzu není zahrnuta cena učebnice. Doplňující materiály poskytne jazyková škola.

  Studenti mohou obdržet certifikát Jazykové školy LEXOS po úspěšném absolvování závěrečného testu (70%). V případě absence studenta nevzniká nárok na náhradu či kompenzaci. Pokud se nedostaví žádný ze studentů bez předchozí domluvy, neuskutečněná hodina nebude nahrazena.

  V případě absence lektora škola zajistí odpovídající náhradu. Není-li to možné, bude hodina nahrazena v nejbližším možném termínu. Nenastoupí-li student do 14 dnů po zahájení kurzu, nebo nenavštěvuje-li kurz během semestru po dobu 3 týdnů a osobně se neomluví, může škola obsadit místo v kurzu jiným zájemcem.

  Pokud student nedosáhl plnoletosti, musí být přihláška podepsána rodičem nebo zákonným zástupcem.

  Student souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely, které souvisí s předmětem přihlášky. Jazyková škola se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji studenta v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Ze závažných zdravotních důvodů je možno po dohodě s vedením školy zrušit závaznou přihlášku bez stornovacích poplatků. Již zaplacená částka bude převedena na následující semestr.

  Podepsáním/odesláním této přihlášky udělil student souhlas s Podmínkami výuky.