Letní příměstský tábor s výukou angličtiny

Termín: 21.8. – 25.8.2017

 • maximálně 6 dětí ve skupině
 • skupiny dle věku a znalosti (6-9 a 10-12 let)
 • české lektorky a rodilí mluvčí
  (u začátečníků pouze české lektorky)

Denně 8:00 – 16:00h:
08:00 – 09:30 výuka angličtiny
09:30 – 10:00 přestávka, svačina
10:00 – 11:30 výuka angličtiny
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 16:00 odpolední programy

Odpolední program:
Lanový park Máj
Hledání pokladu ve Stromovce
Laser Game aréna
Akce Město lidem, lidé městu (25.8.)
Návštěva Planetária

Program bude upřesněn vždy den
předem s ohledem na počasí.

Cena: 2.490 Kč

obsahuje: výuku, veškeré výukové materiály, oběd,
celodenní pitný režim, odpolední svačinku (balíček),
vstupné a jízdné na navštívené atrakce

Děti
6-9
let

STARTER

(A0 dle SERR)

příprava na zahájení studia AJ na základní škole
(seznámení s jazykem, základy správné výslovnosti,
sloveso „to be“ a „have got“, základní slovní zásoba)
LEVEL 1

(A1- dle SERR)

zopakování a procvičení gramatiky a slovní zásoby úrovně A1
(vhodné také jako připomenutí učiva 3. třídy před začátkem nového školního roku)

Děti
10-12 let

LEVEL 1

(A1- dle SERR)

zopakování a procvičení gramatiky a slovní zásoby úrovně A1
(vhodné jako připomenutí učiva AJ před začátkem nového školního roku)
LEVEL 2

(A1 dle SERR)

zopakování a procvičení gramatiky a slovní zásoby úrovně A1
(vhodné jako připomenutí učiva AJ před začátkem nového školního roku)

Přihláška

  Zákonný zástupce:

  Dítě:

  let

  Podávám závaznou přihlášku do příměstského tábora s angličtinou v termínu 21. - 25. 8. 2017 v ceně 2 490,- Kč (cena obsahuje: výuku, výukové materiály, odpolední svačiny, obědy, pitný režim, vstupné a jízdné na navštívené atrakce).

  Platební údaje Vám budou zaslány po odeslání závazné přihlášky

  V případě odhlášení z kurzu se zavazuji zaplatit tyto stornovací poplatky:

  • 1000,- Kč při odhlášení nejpozději 1 pracovní den před zahájením kurzu
  • plnou cenu při odhlášení v den zahájení a po zahájení kurzu
  • tábor bude uspořádán při minimální účasti 10 dětí.

  Podepsáním/odesláním této přihlášky souhlasím se storno podmínkami.