Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy

Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, 4letá gymnázia a SŠ pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ.

ROZVRHY JEDNOTLIVÝCH SKUPINOVÝCH KURZŮ BUDOU ZVEŘEJNĚNY ZAČÁTKEM ZÁŘÍ 2024, VÝUKA BUDE ZAHÁJENA OD 7. 10. 2024

VZHLEDEM K VELKÉMU ZÁJMU DOPORUČUJEME PŘEDBĚŽNOU REZERVACI MÍSTA NA E-MAILU skola@lexos.cz, PROSÍM UVEĎTE:

 • jméno dítěte
 • kontaktní telefon
 • zda se dítě hlásí z 5. či 9. třídy 
 • o jaký předmět máte zájem (ČJ / MAT / ČJ + MAT)

MÍSTO V KURZU TAK BUDETE MÍT ZAJIŠTĚNÉ A ZAČÁTKEM ZÁŘÍ 2024 VÁS BUDEME KONTAKTOVAT S NABÍDKOU KONKRÉTNÍHO ROZVRHU KURZU / KURZŮ

!!! ON-LINE PŘIHLÁŠKY PROSÍM ZATÍM NEVYPLŇUJTE  – budou aktualizovány začátkem září 2024 !!!

 


český jazyk
matematika

VEŠKERÉ KURZY PROBÍHAJÍ VÝHRADNĚ PREZENČNÍ FORMOU

 • příprava probíhá formou skupinové výuky  – ve skupině je maximálně 8 dětí
 • vyučující kvalifikovaní učitelé SŠ – zkušební komisaři CERMATu
 • součástí výuky je přijímací zkouška nanečisto
 • rodiče jsou průběžně informování na základě výsledků dílčích testů a práce v hodinách
 • 20 x 60 minut výuky z každého předmětu
 • je možno se přihlásit i pouze na jeden z předmětů
 • CENA: 5 000 Kč/ každý předmět / 20 x 60 minut

Kód kurzu: VDM81

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na 8letá gymnázia pro žáky 5. tříd. 

Cena za 20 x 60 minut výuky:
5 000,- Kč

Přihláška do tohoto kurzu

intenzita:

termín výuky:

rozvrh:

učebnice:

závěrečný test:

60 minut / týden

od 7. 10. 2024 (20 týdnů)

bude upřesněn

materiály CERMATu a doplňkové materiály

přijímací zkoušky nanečisto

učebnice:

vyučující:

Mgr. Jana Dočekalová


Kód kurzu: VDC81  

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na 8letá gymnázia pro žáky 5. tříd. 

Cena za 20 x 60 minut výuky:
5 000,- Kč

Přihláška do tohoto kurzu

intenzita:

termín výuky:

rozvrh:

učebnice:

závěrečný test:

60 minut / týden

od 7. 10. 2024 (20 týdnů)

bude upřesněn

materiály CERMATu a doplňkové materiály

přijímací zkoušky nanečisto

učebnice:

vyučující:

Mgr. Iva Valentová


Kód kurzu: VDC45  

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na 4letá gymnázia a SŠ pro žáky 9. tříd.

Cena za 20 x 60 minut výuky:
5 000,- Kč

Přihláška do tohoto kurzu

intenzita:

termín výuky:

rozvrh:

učebnice:

závěrečný test:

60 minut / týden

od 7. 10. 2024 (20 týdnů)

bude upřesněn

materiály CERMATu a doplňkové materiály

přijímací zkoušky nanečisto

učebnice:

vyučující:

Mgr. Kristýna Dolejšová


Kód kurzu: VDM44 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na 4letá gymnázia a SŠ pro žáky 9. tříd.

Cena za 20 x 60 minut výuky:
5 000,- Kč

Přihláška do tohoto kurzu

intenzita:

termín výuky:

rozvrh:

učebnice:

závěrečný test:

60 minut / týden

od 7. 10. 2024 (20 týdnů)

bude upřesněn

materiály CERMATu a doplňkové materiály

přijímací zkoušky nanečisto

učebnice:

vyučující:

Mgr.David Babka