Angličtina kurz VA12 – přihláška

  ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA do jazykového kurzu v 1. semestru 2018/2019

  Student

  Závazně se přihlašuji do jazykového kurzu v 1. semestru školního roku 2018/2019.

  kód kurzu: Angličtina kurz VA12
  Cena za 1 semestr (18 týdnů)
  3 550,- Kč
  3 150,- Kč (se slevovým poukazem)

  V případě odhlášení z kurzu se zavazuji zaplatit tyto stornovací poplatky:
  • 500,- Kč při odhlášení v týdnu před zahájení semestru
  • plnou cenu kurzu při odhlášení po zahájení semestru

  Podmínky výuky:
  Výuka se nekoná ve dnech státních svátků. Jazyková škola má právo neotevřít kurz, jestliže nejsou přihlášeni alespoň 4 studenti. V takovém případě je nabídnuta možnost zapsání do podobného kurzu nebo vrácení kurzovného v plné výši. V ceně kurzu není zahrnuta cena učebnice. Doplňující materiály poskytne jazyková škola.
  V případě absence studenta nevzniká nárok na náhradu či kompenzaci. Pokud se nedostaví žádný ze studentů bez předchozí domluvy, neuskutečněná hodina nebude nahrazena.
  V případě absence lektora škola zajistí odpovídající náhradu. Není-li to možné, bude hodina nahrazena v nejbližším možném termínu. Nenastoupí-li student do 14 dnů po zahájení kurzu, nebo nenavštěvuje-li kurz během semestru po dobu 3 týdnů a osobně se neomluví, může škola obsadit místo v kurzu jiným zájemcem.
  Pokud student nedosáhl plnoletosti, musí být přihláška podepsána rodičem nebo zákonným zástupcem.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů:
  Prohlašuji, že souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl/a v přihlášce, mohou být zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro uvedený účel.
  Zaškrtnutím políčka „ano“ či svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu § 11 Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat.
  Podrobné informace ke zpracování osobních údajů naší společností naleznete na našich webových stránkách v záložce Kontakt.
  ano