Letní intenzivní kurzy angličtiny a němčiny 2018

16:00 – 19:15 hodin
4 x 45 minut/den
pondělí  –  čtvrtek

 • úrovně pokročilosti přizpůsobíme úrovni přihlášených studentů na základě rozřazovacích testů
 • kombinace českých lektorů a rodilých mluvčí
 • obecná konverzační témata, autentické poslechy, filmy, videa
 • veškeré učební materiály v ceně kurzu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA do letního intenzivního jazykového kurzu 2018

  Závazně se přihlašuji do letního intenzivního jazykového kurzu:

  Jazyk:
  angličtinaněmčina

  Termín:
  16.7. - 18.7.2018
  30.7. - 2.8.2018
  20.8. - 23.8.2018

  Cena kurzu (16 x 45 minut výuky): 1 990,- Kč

  Platební údaje Vám budou zaslány po odeslání závazné přihlášky

  V případě odhlášení z kurzu se zavazuji zaplatit tyto stornovací poplatky:
  • 1000,- Kč při odhlášení nejpozději 1 pracovní den před zahájením kurzu
  • plnou cenu při odhlášení v den zahájení a po zahájení kurzu

  Odesláním této přihlášky udělil student souhlas se storno podmínkami.
  Prohlašuji, že souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl/a v přihlášce, mohou být zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro uvedený účel.

  souhlasím se zpracováním osobních údajů