Letní intenzivní kurzy angličtiny a němčiny

Angličtina

dopolední: 31.7. – 3.8.2017
9:00 – 12:30 h

odpolední: 31.7. – 3.8.2017
16:00 – 19:30 h

Cena: 1.990 Kč (16 výukových hodin)

Němčina

dopolední: 14.8. – 18.8.2017
9:00 – 12:30 h

odpolední: 14.8. – 18.8.2017
16:00 – 19:30 h

Cena: 1.990 Kč (16 výukových hodin)

 • kurzy povedou zkušení čeští lektoři a rodilí mluvčí
 • 3-8 studentů ve skupině
 • rozdělení do skupin proběhne na základě aktuální úrovně pokročilosti
  (mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí)
 • cílem kurzu nebude osvojení nové gramatiky, výuka bude zaměřena na praktické použití známého učiva, rozšíření slovní zásoby a schopnost aktivní komunikace s rodilými mluvčími
 • obecná konverzační témata
 • práce s autentickými materiály (novinové články, reklamní materiály, videa, internet apod)

Přihláška 

  Závazně se přihlašuji do letního intenzivního jazykového kurzu:

  Jazyk:
  angličtinaněmčina

  Termín:
  31.7. - 3.8.201714.8. - 18.8.2017

  Varianta:
  dopolední (9:00 – 12:30 hodin)odpolední (16:00 – 19:30 hodin)

  Cena kurzu (16 x 45 minut výuky): 1 990,- Kč

  Platební údaje Vám budou zaslány po odeslání závazné přihlášky

  V případě odhlášení z kurzu se zavazuji zaplatit tyto stornovací poplatky:
  • 1000,- Kč při odhlášení nejpozději 1 pracovní den před zahájením kurzu
  • plnou cenu při odhlášení v den zahájení a po zahájení kurzu

  Podepsáním/odesláním této přihlášky udělil student souhlas se storno podmínkami.