Němčina kurz VDN41 – přihláška

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA do jazykového kurzu ve školním roce 2019/2020

Student

Závazně se přihlašuji do jazykového kurzu ve školním roce 2019/2020.

kód kurzu: Němčina VDN41
cena kurzu: 2480,-Kč

V případě odhlášení z kurzu se zavazuji zaplatit tyto stornovací poplatky:
• 500,- Kč při odhlášení v týdnu před zahájení semestru
• plnou cenu kurzu při odhlášení po zahájení semestru

Podmínky výuky:

Výuka se nekoná ve dnech státních svátků. Jazyková škola má právo neotevřít kurz, jestliže nejsou přihlášeni alespoň 4 studenti. V takovém případě je nabídnuta možnost zapsání do podobného kurzu nebo vrácení kurzovného v plné výši. V ceně kurzu není zahrnuta cena učebnice. Doplňující materiály poskytne jazyková škola.

Studenti mohou obdržet certifikát Jazykové školy LEXOS po úspěšném absolvování závěrečného testu (70%). V případě absence studenta nevzniká nárok na náhradu či kompenzaci. Pokud se nedostaví žádný ze studentů bez předchozí domluvy, neuskutečněná hodina nebude nahrazena.

V případě absence lektora škola zajistí odpovídající náhradu. Není-li to možné, bude hodina nahrazena v nejbližším možném termínu. Nenastoupí-li student do 14 dnů po zahájení kurzu, nebo nenavštěvuje-li kurz během semestru po dobu 3 týdnů a osobně se neomluví, může škola obsadit místo v kurzu jiným zájemcem.

Pokud student nedosáhl plnoletosti, musí být přihláška podepsána rodičem nebo zákonným zástupcem.

Student souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely, které souvisí s předmětem přihlášky. Jazyková škola se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji studenta v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Ze závažných zdravotních důvodů je možno po dohodě s vedením školy zrušit závaznou přihlášku bez stornovacích poplatků. Již zaplacená částka bude převedena na následující semestr.

Podepsáním/odesláním této přihlášky udělil student souhlas s Podmínkami výuky.